W dniu 19 marca 2019 r. pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie przygotowali zajęcia edukacyjno – integracyjne dla najmłodszych dzieci pn. „Dzień św. Patryka”, patrona Irlandii. Dzień 17 marca jest świętem narodowym i religijnym Irlandii. Jest to nie nasze święto, ale przeurocze, bo zwiastuje nadejście wiosny.

W trakcie spotkania dzieci wyruszyły korowodem na spotkanie z irlandzkim skrzatem Leprikonem oraz na poszukiwania jego legendarnego skarbu. Zabawa w poszukiwaczy skarbów okazała się bardzo emocjonująca. Uczestnikom udało się odnaleźć skarb. Później dzieci wraz z rodzicami bawiły się. Wszyscy uczestnicy spotkania aktywnie spędzili czas wolny na wspólnych grach i zabawach.

 

 

OPS Bielawa

W dniu 11 marca 2019 r. Pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej oraz Zespołu ds. Usług Opiekuńczych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, w ramach integracji pokoleniowej zorganizowali wspólne wyjście na pizzę uczestników bielawskiego Klubu Seniora oraz dzieci i ich rodziców biorących udział w zajęciach Arteterapii.

Spotkanie miało na celu uczczenie Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzn przypadających w ostatni weekend. Uczestnicy wspólnie delektowali się pyszną pizzą, żartując i opowiadając anegdoty dotyczące w/w świąt.OPS Bielawa

 

 

 

W dniu 05.02.2019 r. w ramach projektu socjalnego „Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe spotkania dzieci i seniorów” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie grupa Seniorek z Bielawskiego Klubu Seniora działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie oraz dzieci i ich mamy objęte wsparciem Zespołu do Spraw Asysty Rodzinnej w/w Ośrodka udali się do Muzeum Techniki – Młyna Hilberta w Dzierżoniowie.

Celem spotkania było wzmocnienie więzi międzypokoleniowych oraz więzi między rodzicem
a dzieckiem, a także zwiedzanie zabytkowego młyna, poznanie zabytkowych maszyn i urządzeń oraz etapów powstawania chleba, bułek i ciastek, zapoznanie się z rodzajami ziaren, z których produkuje się mąkę i sposobami wytwarzania mąki.

Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć „Piernikowe miasteczko” - makietę dzierżoniowskiego rynku stworzoną z pierników. Dodatkowo w „pokoju Młynareczki” każdy z uczestników we wspólnym towarzystwie mógł samodzielnie ozdobić pierniki kolorowym lukrem, zjeść je na miejscu lub zabrać do domu.

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i Seniorek!

 


 

 

OPS Bielawa

W dniu 28.01.2019 r. w ramach projektu socjalnego „Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe spotkania dzieci i seniorów” realizowanego przez OPS w Bielawie w partnerstwie z Ekologicznym Przedszkolem Niepublicznym „Parkowe Skrzaty” w Bielawie grupa Seniorek z Bielawskiego Klubu Seniora działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie oraz przedszkolaki wraz z wychowawcami spotkali się w przedszkolu, aby świętować „Dzień Babci i Dziadka”.

Celem spotkania było utrzymywanie i rozwijanie tradycji związanych z obchodzeniem „Dnia Babci i Dziadka” oraz integracja międzypokoleniowa. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu przedszkolaki wspólnie ze swoimi paniami przygotowały przedstawienie dla Seniorek z Klubu Seniora.

Przybyłe Seniorki zasiadły przy przygotowanych dla nich stołach i z niecierpliwością czekały na rozpoczęcie występu. Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Przedszkolaki przedstawiły wspaniały program artystyczny, który wywołał wiele radości
i wzruszeń. Seniorki otrzymały od przedszkolaków słodki upominek, same także na ręce Pani Dyrektor przekazały dla wszystkich dzieci słodkości.


Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i Seniorek!

 

 

 

OPS Bielawa

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka siła, co spełnia marzenia...
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia

 

 

 

 

W dniu 24.01.2019 r. w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym „Medszkol” w Bielawie odbyło się spotkanie pn. „Koncert Kolęd”. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu socjalnego pod nazwą „ Seniorzy są wśród nas”. Inicjatorami przedsięwzięcia byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie Spotkanie zorganizowano w partnerstwie z ZPO „MEDSZKOL” w Bielawie oraz Ekologiczną Szkołą Podstawową nr 7 z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie.

Celem spotkania było pielęgnowanie i kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych. Okres Bożego Narodzenia jest to szczególny czas by dzieci mogły odwiedzić pensjonariuszy, którzy na co dzień nie mają możliwości kontaktu z innymi, rozmów towarzyskich czy też obserwacji co dzieje się w środowisku, którego są mieszkańcami. Minione Święta Bożego Narodzenia były porą spokoju, miłości i pojednania, strojenia choinki, śpiewania kolęd, na które wszyscy czekają z utęsknieniem.

Wspólnie spędzony czas był dla wszystkich uczestników okazją do refleksji nad przemijającym czasem, do czynienia dobra dla innych ludzi.

W części artystycznej jako pierwsze wystąpiły dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicy szkolnej prezentując polskie kolędy i pastorałki. Występ dzieci bardzo się podobał o czym świadczyły łzy wzruszenia i brawa pensjonariuszy. Podziękowania kierujemy w stronę nauczycielek, które przygotowały występ dzieci – Pani Izabeli Gawełek, Natalii Gawrysiak i Doroty Kornickiej. W następnej kolejności swój program artystyczny zaprezentowali seniorzy z ZPO, w trakcie śpiewania seniorów wspierały dzieci.

Po części artystycznej Pan Dyrektor tut. Ośrodka Pan Robert Bąk złożył życzenia dla całej społeczności zakładu i przybyłych gości. W trakcie spotkania znalazł się również czas na słodki poczęstunek.

Uważamy, że ten wyjątkowy koncert spełnił swoje zadanie – połączył artystycznie przedstawicieli różnych pokoleń, a zaprezentowany repertuar zadowolił niejednego słuchacza. Dostarczył wielu wzruszeń i radości.

 

OPS Bielawa

Od dnia 2 stycznia 2019 r. w Powiecie Dzierżoniowskim istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej porady, udzielanej w ramach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Powiat Dzierżoniowski zorganizował 4 takie punkty - czynne od poniedziałku do piątku

Rejestracja:

 • telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74/832-36-64
 • elektronicznie na stronie pow.dzierzoniow.pl (baner bezpłatna pomoc prawna) lub po zeskanowaniu QR-codu
 1. Punkt: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27 pok. 314 - od godz. 7.30 do godz. 11.30 – obsługiwany przez radców prawnych. Telefon do punktu: 74/832-52-08
 2. Punkt: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27 pok. 314 - od godz. 11.30 do godz. 15.30 – obsługiwany przez adwokatów. Telefon do punktu: 74/832-52-08
 3. Punkt: Gmina Bielawa - Zespołów Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy ul. Lotniczej 5 - (poniedziałek 7.30 – 11.30, wtorek 13.00 – 17.00, środa 12.00 – 16.00, czwartek 7.30 – 11.30, piątek 7.30 – 11.30) - obsługiwany przez Fundację w Służbie Wsi. Telefon do punktu: 699-801-659
 4. Punkt: Gmina Pieszyce - siedziba Urzędu Gminy Pieszyce  przy ul. Kościuszki 2 - od godz. 10.00 do godz. 14.00 - obsługiwany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”. Telefon do punktu: 74/817-62-46

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm. oraz z 2018 r. poz. 1467).

Osoby uprawnione: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne obywatelstwo przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Finansowanie: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zadanie polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu Państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Obszary działania: Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub ,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub ",
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. ",

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Bielawski Klub Seniora – „Spotkanie Opłatkowe”

 

Bielawski Klub Seniora” działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej

w Bielawie, prowadzony przez pracownika socjalnego Małgorzatę Jędrasik, dnia 18.12.2018 r. przygotował „Spotkanie Oplatkowe”.

W świątecznej atmosferze zastępca burmistrza Pan Aleksander Siódmak, dyrektor OPS Pan Robert Bąk oraz Pani Elżbieta Niemczyk dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 złożyli wszystkim zebranym seniorom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a także pomyślności w Nowym 2019 Roku. 

Czas miło upłynął nad refleksją nad świętami, rozmowach, składaniu życzeń oraz wspólnym posiłku. Świąteczna atmosfera zachęcała do wspomnień oraz podsumowania całego roku.
Seniorzy, dzieląc się opłatkiem, życzyli sobie przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności, a także spełnienia marzeń.

 OPS Bielawa