Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie przypomina, że od 01 lipca 2019 r można składać w formie elektronicznej (tj. za pomocą portalu emp@tia, bankowości elektronicznej lub PUE ZUS) wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczenia wychowawczego (500+) – od 01.07.2019r świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody rodziny,
  • świadczenia Dobry Start – świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia szkoły począwszy od klasy I szkoły podstawowej,
  • świadczeń rodzinnych (tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego) oraz
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Od 01 sierpnia 2019 r powyższe wnioski można będzie również pobrać i złożyć tradycyjnie czyli w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 20 w pok. nr. 1.Obsługa interesantów odbywać się będzie w godz. 08.00 –11.00 i 11.30 - 15.00 w poniedziałek, środę i czwartek, 08.00 – 11.00 i 11.30 – 16.00 we wtorek oraz 08.00 – 11.00 i 11.30 – 14.00 w piątek).

Jednocześnie Ośrodek informuje, że w okresie od 01.07.2019r do 18.07.2019r wpłynęło łącznie 2395 wniosków w tym:

  • 1551 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
  • 839 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz
  • 5 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków.

Do dnia 19.07.2019r (do godz. 12.00) rozpatrzono 275 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i przyznano 366 świadczeń na dzieci. Tutejszy Organ wypłacił już 174 świadczenia wychowawcze na podstawie zmienionych (obecnie obowiązujących) przepisów prawa. Wypłaty świadczenia wychowawczego realizowane są na bieżąco w terminach wskazanych w przesyłanych do wnioskodawców informacjach.

Ponadto rozpatrzono 236 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start i przyznano 291 świadczeń. Świadczenia Dobry Start będą wypłacane pod koniec miesiąca lipca 2019 r po otrzymaniu dotacji z Budżetu Państwa na ten cel.

 OPS Bielawa

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ogłasza ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie.

Więcej...

W dniu 17 czerwca 2019 r. na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie po raz 13 odbył się festyn integracyjny pod nazwą "Wakacje w kolorach tęczy". Uczestnikami imprezy były dzieci z bielawskich placówek oświatowych oraz dzieci z rodzin objętych pomocą tut. Ośrodka. Spotkanie swą obecnością zaszczycili: zastępcą Burmistrza Miasta Bielawa Pan Aleksander Siódmak oraz sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Pani Beata Jagieło – Pastuszka.
Impreza była wzbogaceniem działań prowadzonych przez kluby profilaktyczne i świetlice środowiskowe, a celem spotkania była integracja społeczności lokalnej. W festynie wzięło udział około 100 dzieci z naszego miasta.
Zabawa prowadzona była przez animatorów z Firmy
Katarzyny Bagińskiej „Klub Animacji Dziecięcych PESTKA” w Dzierżoniowie. W trakcie zabawy zorganizowano zabawy ruchowe i animacyjne, a także pokaz baniek mydlanych. Główną atrakcją festynu był zamek dmuchany, wata cukrowa oraz kolorowe baloniki. Różnorodność atrakcji sprawiła, że każde dziecko znalazło coś dla siebie. Zabawy rozwijały sprawność fizyczną, ucząc współpracy, a przede wszystkim zapewniły sporą dawkę uśmiechu i dobrej zabawy. Na koniec festynu organizatorzy zapewnili ciepły poczęstunek -pizzę.
Przeprowadzenie festynu możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie. Całą zabawę uwieczniono na pamiątkowych zdjęciach.


 

 

OPS Bielawa

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ogłasza ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie.

Więcej...

"Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko, rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas, miłość do ludzi do przyrody w zielone każdy z wiosną gra, zima już poszła spać do morza lecz w naszym sercu radość trwa...” „Wielkanocna piosenka”


W dniu 27.05.2019 r. w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym „Medszkol” w Bielawie odbyło się spotkanie pn. „Wielkanocne śpiewanie”. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu socjalnego pod nazwą Seniorzy są wśród nas”. Inicjatorami przedsięwzięcia byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie. Wizyta została zorganizowana w partnerstwie z ZPO „Medszkol” w Bielawie oraz Ekologiczną Szkołą Podstawową nr 7 z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie.

Celem spotkania było pielęgnowanie i kultywowanie tradycji Wielkanocnych. Okres Wielkanocny jest to czas głębokich przeżyć religijnych i rodzinnych, pełnych tradycji i zwyczajów, które chcemy przekazywać młodym pokoleniom. Jest to również czas budzącej się do życia przyrody oraz okazja do zadumy i refleksji. Minione Święta Wielkanocne były porą spokoju, miłości i pojednania, czasem strojenia świątecznych koszyczków pisanek, wesołych baranków i zajączków.

Wizyta dzieci przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze, umiliła pensjonariuszom czas i przedłużyła wielkanocny nastrój. Podziękowania kierujemy w stronę nauczycielek, które przygotowały występ dzieci – Pani Izabeli Gawełek, Natalii Gawrysiak i Doroty Kornickiej. W trakcie spotkania znalazł się również czas na słodki poczęstunek. W przyjaznej atmosferze czas upłynął bardzo szybko, spotkanie było nie tylko wspaniałą lekcją poznawania tradycji ludowych, ale przede wszystkim służyło integracji dzieci i pensjonariuszy. Na koniec spotkania dzieci ze świetlicy wręczyły własnoręcznie wykonane świąteczne kartki. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

 

OPS Bielawa

 


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie.

Więcej...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU