Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje i przypomina osobom zainteresowanym zamieszkałym na terenie Gminy Bielawa skorzystaniem ze wsparcia finansowego w zakresie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 września do 17 września 2018 r. W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2018 r.

Wnioski są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 u pracowników socjalnych na parterze, w pok. nr 13 I piętro, na stronie internetowej OPS Bielawa.

Bliższych informacji można uzyskać telefonicznie - 74 833 47 93 (wewn. 110).

Niezbędne informacje oraz pliki do pobrania tutaj.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że Zespół ds. Asysty Rodzinnej w ramach działań wspierania rodzin od września br. wznawia prowadzenie zajęć:

 

  • WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW: - w każdy czwartek od godz. 15.00 do 16.30, II piętro, pokój nr 22 oraz

    - w każdy piątek od godz. 9.30 do 11.00, II piętro, pokój nr 22.  • ARTETERAPI DLA DZIECI: w każdy wtorek od godz. 16.00 do 18.00, II piętro, pokój nr 22 .

Ponadto informujemy, że klienci tut. Ośrodka mogą skorzystać z PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO: ( po wcześniejszym umówieniu terminu) w OPS w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, we wtorek w godz. od 7:30 do 16:30, w piątek od 7:30 do 14:30, pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerem 74 8334 793 wew. 125.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie wraz z Bielawskim Klubem Seniora w dniu 12 lipca  zorganizował trzecią  „Potańcówkę”, która odbyła się na terenie ZOW przy ul. Lotniczej 5 (pod wiatą).
Wszystkich zebranych seniorów  przywitali:  Dyrektor Robert Bąk, Pani Burmistrz Jadwiga Horanin oraz Pani Beata Jagieła - Pastuszka.
W nawiązaniu do słów Dyrektora „Godna podziwu jest wśród Was nieustanna chęć spotkań, wymiany poglądów, a przede wszystkim radość i optymizm jaką prezentujecie w swoim działaniu i codziennym życiu”,
bielawscy seniorzy pokazali jak można miło spędzić czas. Przybyłym seniorom dopisywał humor i ochota do zabawy. Przy wesołej muzyce, wszyscy doskonale się bawili.
 
 
OPS Bielawa
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje i przypomina, iż od 01 lipca 2018 roku można składać wnioski w formie elektronicznej w sprawie rządowego programu „Dobry start” tzw. „300+” a od 01 sierpnia 2018 roku w formie papierowej w siedzibie Ośrodka przy ul. 3 Maja 20 w pok. nr 1.

Informacje w sprawie rozpatrzonego wniosku tut. Organ wysyłał będzie na wskazany przez stronę we wniosku adres mail. Wszystkie informacje z tut. Ośrodka wysyłane będą z adresu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

vWiadomości przesłane z powyższego adresu są jedynie informacją i prosimy na nią nie odpowiadać.
 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie
wraz z
Bielawskim Klubem Seniora zaprasza wszystkich seniorów na

„Potańcówkę”

organizowaną w dniu 12 lipca 2018 r.
od godziny 16.00 do 20.00 na terenie Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 (pod wiatą).

Organizator zapewnia: herbatę, kawę, miejsce do upieczenia kiełbaski oraz obsługę muzyczną .

Serdecznie Zapraszamy !!!

 

OPS Bielawa

Bielawski Klub Seniora działający przy OPS w Bielawie

W sobotę 16 czerwca 2018 r. Seniorki z Bielawskiego Klubu Seniora wystąpiły
w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, w sali koncertowej gdzie odbyła się „Biesiada Kresowa”
w ramach uroczystych obchodów XII Dni Kultury Kresowej.
Krótki występ Seniorek bardzo się podobał wszystkim przebywającym na widowni.
Prezes Stowarzyszenia Kresowian złożył podziękowanie za przyjęcie zaproszenia przez seniorki, za udział i prezentację bogatego repertuaru oraz za występ na scenie.

 

Źródło DOBA.PL

OPS BIELAWA

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od 01 lipca 2018 roku można złożyć wniosek w formie elektronicznej w sprawie rządowego programu „Dobry start” tzw. „300+” a od 01 sierpnia 2018 roku w formie papierowej w siedzibie Ośrodka przy ul. 3 Maja 20 w pok. nr 1. Wnioski o wspomniane świadczenie składać będzie można najpóźniej do dnia 30 listopada 2018r.

Świadczenie dobry start jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł, które przysługiwać będzie m.in. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym oraz osobom uczącym się w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do 20 roku życia a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia. Świadczenie nie będzie przysługiwało na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. Aby uzyskać owe świadczenie wystarczy poprawnie wypełnić i przesłać lub złożyć osobiście stosowny wniosek. Tylko w szczególnych sytuacjach tut. Ośrodek może domagać się złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia finansowego w zakresie:

  • świadczeń rodzinnych w tym specjalnego zasiłku opiekuńczego,

  • świadczenia wychowawczego (500+),

  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

winny ponownie złożyć stosowne wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy w terminie od 01.07.2018 roku w formie elektronicznej, a od 01.08.2018 roku w formie papierowej.

Prawo do świadczeń ustalane będzie na podstawie dochodów za rok 2017 z uwzględnieniem bieżącej sytuacji dochodowej rodziny (tj. z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego przez członka rodziny). W celu ponownego ustalenia uprawnień do wnioskowanych świadczeń strona winna złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć niezbędne dokumenty tj.: świadectwa pracy bądź zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia w przypadku utraty dochody, pity za rok 2017 bądź zaświadczenia potwierdzające wysokość utraconego dochodu, umowy o pracę/zlecenie o dzieło itp. oraz dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku podjęcia zatrudnienia w roku 2018 (w skrajnych przypadkach również w roku 2017). Dodatkowo w celu uzyskania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagane jest zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji oraz o wyegzekwowanych kwotach w roku 2017 (dokument wymagany również do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko) bądź informacja z właściwego Sądu Okręgowego o podjęciu działań wobec dłużnika w przypadku gdy przebywa on poza granicami kraju.

Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zobowiązane będą do przedłożenia zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku za rok 2017.

 

Więcej informacji oraz wnioski uzyskać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20, pok. nr 1 (świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz świadczenie dobry start) oraz pok. nr 12 (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) bądź na stronie internetowej www.opsbielawa.pl w odpowiedniej zakładce.