W dniu 15.10.2016 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie zorganizował warsztaty plastyczne pn. „Tak Cię widzę Bielawo”. W plenerze brało udział 9 uczniów z trzech bielawskich gimnazjów.

Celem warsztatów malarskich było rozwijanie wyobraźni twórczej i wymiana doświadczeń artystycznych uzdolnionej plastycznie młodzieży oraz chęć stworzenia ciekawych prac malarskich inspirowanych zabytkami i architekturą Bielawy.

Pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie Pani Olga Szewrańska i Pan Wojciech Kubasik w okresie do sierpnia do grudnia 2016 r prowadzić będą zajęcia skierowane do kadry pedagogicznej bielawskich placówek oświatowych. Zajęcia będą składać się z dwóch etapów. W czasie etapu pierwszego prowadzone będą prelekcje dotyczące kwestii psychologicznych i terapeutycznych dotyczących dzieci krzywdzonych.

18 maja 2016 roku w  Zakładzie Pielęgnacyjno -Opiekuńczym w Bielawie przy ul. Wolności 114 odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane z okazji Dnia Matki, przypadającego na 26 maja i Dnia Ojca, przypadającego na 23 czerwca. Inicjatorami przedsięwzięcia byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie Pani Magdalena Brzuska, Wiesława Kawa, Urszula Rutkowska i Bożena Uznańska w partnerstwie z ZPO „MEDSZKOL” w Bielawie oraz Ekologiczną Szkołą Podstawową nr 7 w Bielawie.