Pracownicy :


Pokój nr 3 wewn. 105
Specjalista pracy socjalnej: Jolanta Sztandera
Pracownicy socjalni: Katarzyna Woźnicka

Pokój nr 8 wewn. 107
Specjalista pracy socjalnej: Iwona Wojtczak
Specjalista pracy socjalnej: Wiesława Kawa
Pracownik socjalny: Dorota Wiatrak

Pokój nr 9 wewn. 108
Specjalista pracy socjalnej: Małgorzata Czerwińska
Pracownik socjalny: Agnieszka Wesołowska

Zespół ds. pomocy środowiskowej zajmuje się w szczególności:

  • pracą socjalną,
  • organizacją pomocy w postaci gorącego posiłku dla osób, które nie są w stanie sobie go zapewnić oraz przyznawaniem obiadów dla dzieci w szkołach,
  • udzielaniem pomocy finansowej i rzeczowej,
  • analizą i oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, - realizacją zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
  • rozwijaniem nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania

Więcej >>