Gmina Bielawa w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023 planuje ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Program realizowany będzie w 2023 roku.
Program „Opieka wytchnieniowa” skierowany jest do opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i dorosłych osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów w formie czasowego odciążenia od codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną i zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.
Udział w programie jest całkowicie nieodpłatny. Każda zakwalifikowana osoba w ramach programu będzie mogła otrzymać pomoc w formie usługi opieki wytchnieniowej w wymiarze maksymalnie do 240 godzin w trakcie trwania Programu.
Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 58-260 Bielawa: Zespół ds. Usług Opiekuńczych (parter pok. 8 i pok. 9) lub pod nr telefonu 74 8334 793 wew. 120 i 122.
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023