Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje o możliwości nieodpłatnego skorzystania z opasek bezpieczeństwa w ramach realizowanego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Program adresowany jest do osób w wieku powyżej 65 roku życia, które ze względu na stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Mogą być to zarówno seniorzy prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe jak i mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 (pok. nr 8 i pok. nr 9).

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać pod numerem telefonu: 74 833 47 93 wew. 120 oraz 122.

Zadania w ramach Programu będą realizowane do 31 grudnia 2023 roku.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).