Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje i przypomina osobom zainteresowanym zamieszkałym na terenie Gminy Bielawa skorzystaniem ze wsparcia finansowego w zakresie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 września do 15 września 2017 r. W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2017r.

Wnioski są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 u pracowników socjalnych na parterze, w pok. nr 13 I piętro, na stronie internetowej OPS Bielawa. 

Bliższych informacji można uzyskać telefonicznie - 74 833 47 93 (wewn. 110).

 

Niezbędne informacje oraz pliki do pobrania

Więcej...

OPS Bielawa