W dniach 28.08.2017r. i 01.09.2017r. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie Pan Wojciech Kubasik oraz psycholog Pan Narek Macinkiewicz reprezentujący Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie spotkali się z kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie i Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie.
W czasie obu spotkań przeprowadzono szkolenie pn. „Procedura Niebieskie Karty w szkole – problemy i dylematy”.
Specjaliści zajmujący się problematyką przemocy domowej zapoznali nauczycieli z zasadami przeprowadzania interwencji kryzysowej wobec ucznia dotkniętego przemocą domową i podejmowania działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
Spotkania szkoleniowe z nauczycielami bielawskich placówek oświatowych odbywają się cyklicznie od trzech lat i są elementem realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.
 
OPS Bielawa