Pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie wraz z wolontariuszami prowadzą cotygodniowe zajęcia arteterapii dla dzieci z Bielawy. Arteterapia to wyzwolenie aktywności twórczej w celu pokonywania własnych barier i wyrównywanie braków i ograniczeń psychofizycznych. Pozwala również w sposób atrakcyjny spędzić czas wolny.

Zajęcia w dniu 14.09.2017r. były rozpoczęciem nowego roku szkolnego z arteterapią. Miały one zachęcić dzieci do pożegnania wakacji i z uśmiechem na twarzy wkroczyć w nowy rok szkolny.

W ramach zajęć dzieci zrobiły kolorowe plany lekcji w dowolnie wybranej formie plastycznej.

Uważamy, że swobodna ekspresja twórcza dzieci pozwala na ujawnienie i uzewnętrznienie ich prawdziwych emocji i uczuć. Każdy proces twórczy, który prowadzi do korzystnych zmian w zachowaniu i postawie uczestników wobec siebie i innych osób wynika z wrodzonej potrzeby wyrażania siebie i swych przeżyć.

W trakcie spotkania wspominaliśmy minione wakacje konsumując pyszną pizzę.

Informujemy, że mieszkańcy Bielawy i ich dzieci mogą w Ośrodku Pomocy Społecznej skorzystać z bezpłatnej, bogatej oferty dla mieszańców Bielawy i ich dzieci min.:

- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, w każdy piątek godzina 10:00

- arteterapia – w każdy czwartek godz. 16:00

- korepetycje dla dzieci ze szkół podstawowych w każdy czwartek godz. 16:00

- poradnictwo psychologiczne – po wcześniejszym umówieniu się

Wszelkie informacje na temat powyższych zajęć można uzyskać pod numerem tel. 74 8334793

OPS Bielawa