W piątek 13 października w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie odbyło się organizowane przed sezonem zimowym już od kilku lat spotkanie pod nazwą "Akcja zima". W jego trakcie uczestnicy rozmawiali o formach pomocy dla bezdomnych w czasie mrozów, takich jak między innymi bezpłatne posiłki czy dach nad głową. 

Spotkanie poprowadził dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Robert Bąk, a uczestniczyli w nim między innymi: zastępca burmistrza Małgorzata GreinerJarosław Pilecki ze Spółdzielni Socjalnej Arte oraz Misji Nowa Nadzieja, komendant Komisariatu Policji w Bielawie - Tomasz Włodyga wraz z zastępca: Mariuszem Furgałą i funkcjonariuszką Moniką Chmielewską, dyrektor Wydziału Eksploatacji MZBM - Izabela Szygudzińska oraz komendant Straży Miejskiej Bielawy - Grzegorz Nowak. Podczas spotkania wzorem lat ubiegłych zaplanowano między innymi dowożenie bezdomnym ciepłych posiłków i napoi przez przedstawicieli Spółdzielni Socjalnej Arte wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji, a także rozmawiano o wszelkich możliwościach logistycznych przedsiewzięcia. Warto dodać, że w okresie od 1 października do 30 kwietnia na ulicy Brzeźnej funkcjonuje ogrzewalnia dla bezdomnych mieszkańców Bielawy. Skorzystać z niej może każda potrzebująca osoba. 

W imieniu policji i straży miejskiej apelujemy do mieszkańców, aby zwracać uwagę na bezdomnych, niestety często odurzonych czy pijanych, niezwłocznie dzwoniąc po pomoc. Numery alarmowe: Straż Miejska: 74 83-28-706, Policja: 74 833-42-11 i 833-42-08