Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy (1 etat)

I. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):

1. Posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2.  Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Więcej...

 

„Bielawski Klub Seniora” działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, prowadzony przez pracownika socjalnego Małgorzatę Jędrasik, dnia 25.04.2017 r. przygotował „Śniadanie Wielkanocne”-  choć trochę spóźnione to bardzo udane.Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Bąk, wraz z prowadzącą – Małgorzatą Jędrasik, przywitali Seniorów i złożyliwszystkim świąteczne życzenia. Wspólny posiłek, wymiana poglądów i tradycji wielkanocnych, a także wspólne wspomnienia przedłużyły świąteczny nastrój wśród uczestników.Wesołe wiersze i piosenki oraz świąteczna dekoracja stołu wprowadziły wszystkich zebranych w świąteczny klimat.
Miła atmosfera, oraz mile spędzony czas w gronie przyjaciół sprawiły, iż Seniorzy nie mogą doczekać się kolejnego Śniadania Wielkanocnego.

OPS Bielawa

 

Kurs samoobrony dla pracowników socjalnych został zrealizowany w ramach „Projektu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa osobistego dla pracowników socjalnych ”.

Głównym celem zajęć było doskonalenie kompetencji pracowników socjalnych OPS w Bielawie w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo, szczególnie w kontakcie z tzw. „trudnym klientem”. Szkolenie dzięki wieloaspektowemu ujęciu tematu bezpieczeństwa zarówno pod kątem psychologicznym (radzenie sobie z trudnym, agresywnym klientem), a także dzięki zajęciom z samoobrony, miało za zadanie przygotowanie pracowników do radzenia sobie w trudnych sytuacjach w pracy zawodowej. Pod okiem policyjnego instruktora uczestnicy szkolenia poznali sposoby i techniki obezwładniania osoby wykorzystywane w sytuacjach wysokiego ryzyka z udziałem tzw. „trudnego klienta”.

Zajęcia, w sposób bardzo profesjonalny, prowadził Kierownik Posterunku Policji w Pieszycach st. asp. Grzegorz Długaszwski. Uczestnicy kursu  z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach, a poznane techniki, jeśli zajedzie taka potrzeba, będą mogli wykorzystać w codziennej pracy.  Mamy jednak nadzieję, że nigdy to nie będzie potrzebne.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy naszej Policji za zorganizowanie szkolenia.

OPS Bielawa

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Bielawy, zmienia się godziny pracy Ośrodka.

 Od 1 listopada 2016 roku Ośrodek będzie czynny wg następującego porządku:

Poniedziałki – 07:30 – 15:30;
Wtorki – 07:30 – 16:30;
Środy – 07:30 – 15:30;
Czwartki – 07:30 – 15:30;
Piątki – 07:30 – 14:30;

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie zaprasza na spotkania

 

Bielawskiego Klubu Seniora

 

Spotkania odbywają się co drugi wtorek w godzinach od 16.00 – 18.00

na terenie Górnej części Bielawy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bielawie
ul. Waryńskiego 50

 


Informujemy, że najbliższe spotkanie odbędzie się

26 września 2017 r. we wtorek o godzinie 16,00

w Szkole Podstawowej Nr 4

 

Wszelkich informacji udziela P. Małgorzata Jędrasik tel. 74 8224 -793 wew. 120

W dniach 30.03 i 06.04.2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej - Zespół ds. Asysty Rodzinnej wraz z wolontariuszami tut. Ośrodka w ramach zajęć Arteterapii zorganizował cykliczne warsztaty dla dzieci i rodziców pn. „Wielkanoc się zbliża".

Uczestnicy spotkania wykonali ozdoby wielkanocne, dzieci zapoznały się z tradycją Świąt Wielkanocnych. Warsztaty były doskonałą okazją do zacieśnienia więzi emocjonalnych między dziećmi i rodzicami oraz spędzenia wspólnie czasu wolnego.

Zajęcia dostarczyły wiele radości dzieciom, rodzicom i organizatorom.

OPS Bielawa

W dniu 28.03.2017 r. pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie, psycholog Pani Olga Szewrańska i asystent rodziny Pani Monika Szulc – Bernacik już po raz czwarty przeprowadzili warsztaty pn. „Stop Cyberprzemocy” w ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przemocy z użyciem mediów elektronicznych. Uczestnikami zajęć byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie.

Media społecznościowe i sieć stanowią dziś nieodłączną część życia młodych ludzi. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z formami zjawiska cyberprzemocy, skutkami jakie ponoszą jego ofiary oraz konsekwencjami prawnymi dla sprawców. Prowadzący przedstawili sposoby reagowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy. Uczniowie pracując w grupach metodą „burzy mózgów”, wykazali się kreatywnością i twórczym myśleniem.

Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych.

Mamy nadzieję, że cykliczne zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy uwrażliwią naszą młodzież na to zjawisko.

OPS Bielawa