Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu zaprasza na dyżury

telefoniczne, podczas których pracownicy ZUS będą udzielali informacji

związanych ze świadczeniem wychowawczym 500 + i Rodzinnym Kapitałem

Opiekuńczym.

 

 

 

Harmonogram dyżurów:  

 

7 lutego 2022 r., godz. 8:00 - 10:00, tel. 74 64 97 293

 

8 lutego 2022 r., godz. 8:00 - 10:00, tel. 74 64 97 293

 

9 lutego 2022 r., godz. 9:00 - 12:00, tel. 74 64 97 293

 

14 lutego 2022 r., godz. 8:00 - 10:00, tel. 74 64 97 293

 

15 lutego 2022 r., godz. 12:00 - 14:00, tel. 74 64 97 293

 

16 lutego 2022 r., godz. 10:00 - 12:00, tel. 74 64 97 660

 

17 lutego 2022 r., godz. 12:00 - 14:00, tel. 74 64 97 293    

 

        

 

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyznaje i wypłaca świadczenia dla rodziny.

Wnioski można składać tylko elektronicznie.

 

Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski z programu ?Rodzina 500 plus? na nowy

okres świadczeniowy.

W A Ż N E

 W związku z wystąpieniem nasileniem się epidemii koronawirusa  informujemy, że od dnia 01 luty 2022 r. przyjmowanie interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywać się będzie w godzinach


Poniedziałek, środa, czwartek                         8:00 do 15:00                

Wtorek                                                                8:00 do 16:00 

Piątek                                                                  8:00 do 14:00

 

Sprawy będą załatwiane POJEDYNCZO w BIURZE OBSŁUGI  KLIENTA. 

UWAGA  Obsługiwani będą klienci wyłącznie z zakryciem twarzy.

Po godzinach przyjmowania, rekomendujemy kontakt telefoniczny 74 833 47 93, mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub platformie ePUAP.

Prosimy o przemyślenie załatwienia sprawy w Ośrodku w późniejszym terminie.

Dodatek osłonowy od 01.02.2022 roku

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od 01.02.2022 roku w dalszym ciągu można złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski przyjmowane będą do dnia 31 października 2022 roku.

Wnioski złożone w powyższym terminie będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich złożenia a przysługujący dodatek wypłacony będzie jednorazowo najpóźniej do dnia 02.12.2022 roku.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną od dnia 01.02.2022r Ośrodek będzie zamknięty dla klientów a obsługa interesantów odbywać się będzie w godzinach

 • od godz. 08:00 do godz 15:00 (w poniedziałek, środę i czwartek);
 • od godz. 08:00 do godz. 16:00 (we wtorek);
 • od godz. 08:00 do godz. 14:00 (w piątek)

poprzez pojedyncze wejście klienta do budynku od strony ul. 3 Maja oraz ul. Wolności (po jednej osobie z każdej strony).

Jednocześnie informujemy, że właściwie wypełniony wniosek można:

 • złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka (poprzez indywidualne wejście na teren budynku);
 • wrzucić do skrzynki na korespondencję znajdującą się zarówno od strony ul. Wolności jak i od strony ul. 3 Maja;
 • wysłać pocztą na adres Ośrodka, bądź
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną  a wniosek opatruje się wówczas kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski natomiast dostępne są w siedzibie Ośrodka jak i na stronie intrenetowej www.opsbielawa.pl w odpowiedniej zakładce.

Zgodnie z założeniami Koncepcji Działań Profilaktycznych " Senior Online" już od 7 lutego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 9:00, prowadzone będą spotkania podczas których osoby uczestniczące będą mogły zadawać pytania prowadzącemu w postaci pisemnych komentarzy.

Celem działań jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby stają się ofiarami przestępstwa. Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces. Spotkania te mają na celu zapoznanie seniorów ze skutecznymi metodami zapobiegającymi negatywnym zjawiskom, taki jak oszustwa, kradzieże, czy rozboje oraz podniesienie ich świadomości z zakresu własnego bezpieczeństwa.
Seniorzy, którzy będą mieli możliwość uczestnictwa w takim spotkaniu profilaktycznym uzyskają informacje, do jakich zdarzeń z udziałem seniorów doszło na danym terenie.
Serdecznie zapraszamy.

Link do strony: https://www.youtube.com/watch?v=vAQ_98m_Ync

Dodatek osłonowy jest to świadczenie, które ma zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym świadczenie przysługiwało będzie  gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Niezbędne informacje oraz pliki do pobrania

Więcej >>

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z pracownikami OPS Bielawa prowadzą akcję zima na terenie miasta Bielawa. Akcja ta skierowana jest do osób bezdomnych i nie radzących sobie życiowo i ma na celu pomoc w przetrwaniu tego ciężkiego okresu zimowego. Podczas prowadzonej akcji odwiedzane są miejsca gdzie można zastać osoby bezdomne tj. opustoszałe altany, pustostany, ogródki działkowe itp. W momencie kiedy takie osoby są zastane w tych miejscach proponowana jest im pomoc w postaci schroniska. Na terenie Bielawy funkcjonuje także ogrzewalnia przy ul. Brzeżnej 32.
W tym miejscu apelujemy do wszystkich mieszkańców Bielawy aby nie pozostawiali obojętni w momencie kiedy widzą osobę potrzebującą pomocy i zgłaszali ten fakt:

numer alarmowy Straży Miejskiej - 669-102-102

Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 74 8334 793

Komisariat Policji – tel.  47 87 544 00,  tel. 47 87 544 01


Film instruktażowy dotyczący oszustw osób starszych.