Od dnia 2 stycznia 2019 r. w Powiecie Dzierżoniowskim istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej porady, udzielanej w ramach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Powiat Dzierżoniowski zorganizował 4 takie punkty - czynne od poniedziałku do piątku

Rejestracja:

 • telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74/832-36-64
 • elektronicznie na stronie pow.dzierzoniow.pl (baner bezpłatna pomoc prawna) lub po zeskanowaniu QR-codu
 1. Punkt: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27 pok. 314 - od godz. 7.30 do godz. 11.30 – obsługiwany przez radców prawnych. Telefon do punktu: 74/832-52-08
 2. Punkt: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27 pok. 314 - od godz. 11.30 do godz. 15.30 – obsługiwany przez adwokatów. Telefon do punktu: 74/832-52-08
 3. Punkt: Gmina Bielawa - Zespołów Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy ul. Lotniczej 5 - (poniedziałek 7.30 – 11.30, wtorek 13.00 – 17.00, środa 12.00 – 16.00, czwartek 7.30 – 11.30, piątek 7.30 – 11.30) - obsługiwany przez Fundację w Służbie Wsi. Telefon do punktu: 699-801-659
 4. Punkt: Gmina Pieszyce - siedziba Urzędu Gminy Pieszyce  przy ul. Kościuszki 2 - od godz. 10.00 do godz. 14.00 - obsługiwany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”. Telefon do punktu: 74/817-62-46

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm. oraz z 2018 r. poz. 1467).

Osoby uprawnione: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne obywatelstwo przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Finansowanie: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zadanie polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu Państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Obszary działania: Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub ,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub ",
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. ",

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Bielawski Klub Seniora – „Spotkanie Opłatkowe”

 

Bielawski Klub Seniora” działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej

w Bielawie, prowadzony przez pracownika socjalnego Małgorzatę Jędrasik, dnia 18.12.2018 r. przygotował „Spotkanie Oplatkowe”.

W świątecznej atmosferze zastępca burmistrza Pan Aleksander Siódmak, dyrektor OPS Pan Robert Bąk oraz Pani Elżbieta Niemczyk dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 złożyli wszystkim zebranym seniorom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a także pomyślności w Nowym 2019 Roku. 

Czas miło upłynął nad refleksją nad świętami, rozmowach, składaniu życzeń oraz wspólnym posiłku. Świąteczna atmosfera zachęcała do wspomnień oraz podsumowania całego roku.
Seniorzy, dzieląc się opłatkiem, życzyli sobie przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności, a także spełnienia marzeń.

 OPS Bielawa

W dniu 10 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci. Inicjatorem spotkania byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.

Świąteczny czas „Mikołajki” to wspaniała okazją do wspólnej zabawy, podczas której dzieci mogły się oderwać od szarej, szkolnej rzeczywistości i przenieść w świat fantazji. Ideą zabawy było wskazanie właściwych wzorców spędzania czasu wolnego z dziećmi oraz propagowania właściwych wzorców rodzicielskich. W zabawie mikołajkowej wzięło udział około 100 dzieci.

Dzieci i wszystkich gości przybyłych na imprezę przywitali pracownicy socjalny z OPS w Bielawie oraz animatorzy z Klubu Animacji Dziecięcych PESTKA z Dzierżoniowa. Uczestnicy na początku zabawy odtańczyli wspólny taniec, później były przeprowadzone również gry i zabawy przy muzyce. Dodatkową atrakcją dla uczestników spotkania był Święty Mikołaj, który wręczał dzieciom prezenty. W trakcie zabawy mikołajkowej dzieci miały zapewniony słodki poczęstunek – i napoje.

Zabawę mikołajkową zorganizowaliśmy dzięki dotacji uzyskanej z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie. Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie za udostępnienie sali na przeprowadzenie imprezy oraz właścicielowi Sklepu „Kaprys” w Bielawie za pomoc rzeczową.

Dzisiejsze popołudnie upłynęło nam na wspólnych grach i zabawach, co sprawiło dzieciom wiele radości i z pewnością pozostanie na długo w ich pamięci. Tegoroczne Mikołajki możemy uznać za udane, szkoda, że ten czas tak szybko minął… .

 

 

 

OPS Bielawa

 

W dniu 06.12.2018r. od godz. 09.30 do 14.00 w siedzibie Caritas przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie
pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie wraz z księdzem Danielem Marcinkiewicz uczestniczyli w wydawaniu  żywności osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym z terenu Bielawy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Łącznie wydano 78 paczek żywnościowych. Osobom chorym i niepełnosprawnym paczki żywnościowe dostarczono osobiście do ich miejsca zamieszkania.

Kolejne wydawanie żywności przewidziane jest na 24.01.2019r. dla większej liczby mieszkańców miasta.

 

 

OPS Bielawa


Działając na wniosek Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie - Wydział III Rodzinny
i Nieletnich, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji
KURATORA dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz OPIEKUNA dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Kuratorem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a jednocześnie posiadająca pełnię praw publicznych. Kuratorowi za pełnienie tej funkcji przysługuje wynagrodzenie.

Zgłoszenia chętnych można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie lub pisemnie na adres:

OPS Bielawa
ul. 3 Maja 20
58-260 Bielawa
tel. 74 833 47 93

lub pocztą elektroniczną na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                                                                                                        OPS Bielawa

 

Zgodnie z przyjętym Rozporządzeniem od października wzrastają kryteria dochodowe w pomocy społecznej, będą wynosiły:

 1. a) dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,
 2. b) dla osoby w rodzinie – 528 zł;

Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 645 zł miesięcznie.

Natomiast wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosiła 308 zł.

 

Dodatkowo Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.

Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń i wyniosą:

 • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł) – II etap.
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł)
 • zasiłek dla opiekuna - 620 zł (wzrost o 100 zł).

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.

 

 

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie - Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej wraz z wolontariuszami tut. Ośrodka w ramach działań środowiskowych zorganizował ognisko dla dzieci z Bielawy pod hasłem „ Bezpieczny powrót do szkoły”. 
  W dniu 07.09.2018 r. udaliśmy się z dziećmi i ich rodzicami na teren „ Leśnego Dworku”. W miejscu do tego przeznaczonym zostało rozpalone ognisko przy którym wspólnie biesiadowaliśmy, smażyliśmy kiełbaski. Dzieci opowiadały jak spędziły wakacje, chętnie dzieliły się swoimi wspomnieniami.
  W trakcie spotkania odbyła się również prelekcja przeprowadzona przez funkcjonariusza Komisariatu Policji w Bielawie Pana Sławomira Bernacika. Policjant przedstawił dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po mieście, zwrócił uwagę na zagrożenie jakie może nieść nieprzestrzeganie przez pieszych przepisów ruchu drogowego. Dzieci słuchały z wielką uwagą, otrzymały bransoletki i breloczki odblaskowe.
 Mamy nadzieję, że dzięki takim zajęciom dzieci zgłębią wiedzę na temat własnego bezpieczeństwa.Wycieczka była wspaniałą lekcją o bezpieczeństwie oraz możliwością aktywnego spędzenia czasu wolnego wraz z rodzicami.OPS Bielawa

OPS Bielawa