Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ogłasza ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie.

Więcej...

"Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko, rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas, miłość do ludzi do przyrody w zielone każdy z wiosną gra, zima już poszła spać do morza lecz w naszym sercu radość trwa...” „Wielkanocna piosenka”


W dniu 27.05.2019 r. w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym „Medszkol” w Bielawie odbyło się spotkanie pn. „Wielkanocne śpiewanie”. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu socjalnego pod nazwą Seniorzy są wśród nas”. Inicjatorami przedsięwzięcia byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie. Wizyta została zorganizowana w partnerstwie z ZPO „Medszkol” w Bielawie oraz Ekologiczną Szkołą Podstawową nr 7 z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie.

Celem spotkania było pielęgnowanie i kultywowanie tradycji Wielkanocnych. Okres Wielkanocny jest to czas głębokich przeżyć religijnych i rodzinnych, pełnych tradycji i zwyczajów, które chcemy przekazywać młodym pokoleniom. Jest to również czas budzącej się do życia przyrody oraz okazja do zadumy i refleksji. Minione Święta Wielkanocne były porą spokoju, miłości i pojednania, czasem strojenia świątecznych koszyczków pisanek, wesołych baranków i zajączków.

Wizyta dzieci przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze, umiliła pensjonariuszom czas i przedłużyła wielkanocny nastrój. Podziękowania kierujemy w stronę nauczycielek, które przygotowały występ dzieci – Pani Izabeli Gawełek, Natalii Gawrysiak i Doroty Kornickiej. W trakcie spotkania znalazł się również czas na słodki poczęstunek. W przyjaznej atmosferze czas upłynął bardzo szybko, spotkanie było nie tylko wspaniałą lekcją poznawania tradycji ludowych, ale przede wszystkim służyło integracji dzieci i pensjonariuszy. Na koniec spotkania dzieci ze świetlicy wręczyły własnoręcznie wykonane świąteczne kartki. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

 

OPS Bielawa

 


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie.

Więcej...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU


Dnia 16 maja 2019r Prezydent RP podpisał ustawę, która wprowadza zmiany w świadczeniu wychowawczym (tzw. 500+). Najistotniejszą zmianą w całej ustawie jest zniesienie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko co oznacza, że świadczenie 500+ przysługiwało będzie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód w rodzinie.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składać będzie można:

  • od 01 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS);

  • od 01 sierpnia 2019 r. w formie papierowej.

 

Rodzice którzy obecnie nie posiadają prawa do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko muszą złożyć stosowny wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r, aby uzyskać prawo do świadczenia od dnia 01 lipca 2019 (tj. od dnia obowiązywania ustawy).
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Osoby, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., winny od 1 lipca 2019 r. złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W tej sytuacji uzyskają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). W opisanej sytuacji wniosek należy złożyć do dnia 30.09.2019 r. bo tylko to gwarantuje wyrównanie świadczeń od miesiąca lipca 2019 r na dziecko na które nie jest ustalone prawo do świadczenia.

Świadczenie wychowawcze od 01 lipca 2019 r nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Ponadto zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Organ ustalający prawo do świadczenia 500+ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

Prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., ustalane będzie do 31 maja 2021 r. W tej sytuacji w 2020 r., nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków. Wnioski będzie należało złożyć od 01 lutego 2021 r. do 31 maja 2022 r. aby uzyskać prawo do świadczeń na kolejny okres, który rozpocznie się od 01.06.2021 r.

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od 01 lipca 2019 r. w formie elektronicznej a od 01 sierpnia 2019 r. w formie papierowej będzie możliwe złożenie wniosków o ustalenie prawa do:

  • świadczenia „Dobry Start” tzw. 300+ (bez kryterium dochodowego);

  • świadczeń rodzinnych w tym specjalnego zasiłku opiekuńczego (obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności);

  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego (obowiązuje kryterium dochodowe, które od nowego okresu wynosić będzie 800,00 zł na osobę w rodzinie).

 

Zasady ustalania prawa do tych świadczeń nie uległy zmianie w porównaniu do roku poprzedniego. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Strat” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019r. Natomiast aby zachować kontynuację wypłaty świadczeń rodzinnych wnioski winny wpłynąć do Organu właściwego do dnia 30 listopada 2019 r. a w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 30 października 2019 r. Niemniej złożenie wniosków w późniejszym okresie opisanego wyżej terminu skutkować może wypłatą świadczeń w terminie późniejszym z wyrównaniem.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie w siedzibie Ośrodka przy ul. 3 Maja 20 lub telefonicznie pod nr 748 333 335 - pok. nr 1 (świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, świadczenie „Dobry Start” - nr wewnętrzny telefonu – 101 lub 102) pok. 12 (świadczenia z funduszu - nr wewnętrzny telefonu 104).

 

Ponadto informujemy, że informacje w sprawie rozpatrzonego pozytywnie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz świadczenia wychowawczego tut. Organ wysyłał będzie na wskazany przez stronę we wniosku adres mail. Wszystkie informacje z tut. Ośrodka wysyłane będą z adresu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

OPS Bielawa

W dniu 19 marca 2019 r. pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie przygotowali zajęcia edukacyjno – integracyjne dla najmłodszych dzieci pn. „Dzień św. Patryka”, patrona Irlandii. Dzień 17 marca jest świętem narodowym i religijnym Irlandii. Jest to nie nasze święto, ale przeurocze, bo zwiastuje nadejście wiosny.

W trakcie spotkania dzieci wyruszyły korowodem na spotkanie z irlandzkim skrzatem Leprikonem oraz na poszukiwania jego legendarnego skarbu. Zabawa w poszukiwaczy skarbów okazała się bardzo emocjonująca. Uczestnikom udało się odnaleźć skarb. Później dzieci wraz z rodzicami bawiły się. Wszyscy uczestnicy spotkania aktywnie spędzili czas wolny na wspólnych grach i zabawach.

 

 

OPS Bielawa

W dniu 11 marca 2019 r. Pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej oraz Zespołu ds. Usług Opiekuńczych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, w ramach integracji pokoleniowej zorganizowali wspólne wyjście na pizzę uczestników bielawskiego Klubu Seniora oraz dzieci i ich rodziców biorących udział w zajęciach Arteterapii.

Spotkanie miało na celu uczczenie Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzn przypadających w ostatni weekend. Uczestnicy wspólnie delektowali się pyszną pizzą, żartując i opowiadając anegdoty dotyczące w/w świąt.OPS Bielawa

 

 

 

W dniu 05.02.2019 r. w ramach projektu socjalnego „Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe spotkania dzieci i seniorów” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie grupa Seniorek z Bielawskiego Klubu Seniora działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie oraz dzieci i ich mamy objęte wsparciem Zespołu do Spraw Asysty Rodzinnej w/w Ośrodka udali się do Muzeum Techniki – Młyna Hilberta w Dzierżoniowie.

Celem spotkania było wzmocnienie więzi międzypokoleniowych oraz więzi między rodzicem
a dzieckiem, a także zwiedzanie zabytkowego młyna, poznanie zabytkowych maszyn i urządzeń oraz etapów powstawania chleba, bułek i ciastek, zapoznanie się z rodzajami ziaren, z których produkuje się mąkę i sposobami wytwarzania mąki.

Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć „Piernikowe miasteczko” - makietę dzierżoniowskiego rynku stworzoną z pierników. Dodatkowo w „pokoju Młynareczki” każdy z uczestników we wspólnym towarzystwie mógł samodzielnie ozdobić pierniki kolorowym lukrem, zjeść je na miejscu lub zabrać do domu.

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i Seniorek!

 


 

 

OPS Bielawa