W dniu 28.01.2019 r. w ramach projektu socjalnego „Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe spotkania dzieci i seniorów” realizowanego przez OPS w Bielawie w partnerstwie z Ekologicznym Przedszkolem Niepublicznym „Parkowe Skrzaty” w Bielawie grupa Seniorek z Bielawskiego Klubu Seniora działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie oraz przedszkolaki wraz z wychowawcami spotkali się w przedszkolu, aby świętować „Dzień Babci i Dziadka”.

Celem spotkania było utrzymywanie i rozwijanie tradycji związanych z obchodzeniem „Dnia Babci i Dziadka” oraz integracja międzypokoleniowa. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu przedszkolaki wspólnie ze swoimi paniami przygotowały przedstawienie dla Seniorek z Klubu Seniora.

Przybyłe Seniorki zasiadły przy przygotowanych dla nich stołach i z niecierpliwością czekały na rozpoczęcie występu. Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Przedszkolaki przedstawiły wspaniały program artystyczny, który wywołał wiele radości
i wzruszeń. Seniorki otrzymały od przedszkolaków słodki upominek, same także na ręce Pani Dyrektor przekazały dla wszystkich dzieci słodkości.


Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i Seniorek!

 

 

 

OPS Bielawa

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka siła, co spełnia marzenia...
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia

 

 

 

 

W dniu 24.01.2019 r. w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym „Medszkol” w Bielawie odbyło się spotkanie pn. „Koncert Kolęd”. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu socjalnego pod nazwą „ Seniorzy są wśród nas”. Inicjatorami przedsięwzięcia byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie Spotkanie zorganizowano w partnerstwie z ZPO „MEDSZKOL” w Bielawie oraz Ekologiczną Szkołą Podstawową nr 7 z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie.

Celem spotkania było pielęgnowanie i kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych. Okres Bożego Narodzenia jest to szczególny czas by dzieci mogły odwiedzić pensjonariuszy, którzy na co dzień nie mają możliwości kontaktu z innymi, rozmów towarzyskich czy też obserwacji co dzieje się w środowisku, którego są mieszkańcami. Minione Święta Bożego Narodzenia były porą spokoju, miłości i pojednania, strojenia choinki, śpiewania kolęd, na które wszyscy czekają z utęsknieniem.

Wspólnie spędzony czas był dla wszystkich uczestników okazją do refleksji nad przemijającym czasem, do czynienia dobra dla innych ludzi.

W części artystycznej jako pierwsze wystąpiły dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicy szkolnej prezentując polskie kolędy i pastorałki. Występ dzieci bardzo się podobał o czym świadczyły łzy wzruszenia i brawa pensjonariuszy. Podziękowania kierujemy w stronę nauczycielek, które przygotowały występ dzieci – Pani Izabeli Gawełek, Natalii Gawrysiak i Doroty Kornickiej. W następnej kolejności swój program artystyczny zaprezentowali seniorzy z ZPO, w trakcie śpiewania seniorów wspierały dzieci.

Po części artystycznej Pan Dyrektor tut. Ośrodka Pan Robert Bąk złożył życzenia dla całej społeczności zakładu i przybyłych gości. W trakcie spotkania znalazł się również czas na słodki poczęstunek.

Uważamy, że ten wyjątkowy koncert spełnił swoje zadanie – połączył artystycznie przedstawicieli różnych pokoleń, a zaprezentowany repertuar zadowolił niejednego słuchacza. Dostarczył wielu wzruszeń i radości.

 

OPS Bielawa

Od dnia 2 stycznia 2019 r. w Powiecie Dzierżoniowskim istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej porady, udzielanej w ramach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Powiat Dzierżoniowski zorganizował 4 takie punkty - czynne od poniedziałku do piątku

Rejestracja:

 • telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74/832-36-64
 • elektronicznie na stronie pow.dzierzoniow.pl (baner bezpłatna pomoc prawna) lub po zeskanowaniu QR-codu
 1. Punkt: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27 pok. 314 - od godz. 7.30 do godz. 11.30 – obsługiwany przez radców prawnych. Telefon do punktu: 74/832-52-08
 2. Punkt: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27 pok. 314 - od godz. 11.30 do godz. 15.30 – obsługiwany przez adwokatów. Telefon do punktu: 74/832-52-08
 3. Punkt: Gmina Bielawa - Zespołów Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy ul. Lotniczej 5 - (poniedziałek 7.30 – 11.30, wtorek 13.00 – 17.00, środa 12.00 – 16.00, czwartek 7.30 – 11.30, piątek 7.30 – 11.30) - obsługiwany przez Fundację w Służbie Wsi. Telefon do punktu: 699-801-659
 4. Punkt: Gmina Pieszyce - siedziba Urzędu Gminy Pieszyce  przy ul. Kościuszki 2 - od godz. 10.00 do godz. 14.00 - obsługiwany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”. Telefon do punktu: 74/817-62-46

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm. oraz z 2018 r. poz. 1467).

Osoby uprawnione: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne obywatelstwo przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Finansowanie: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zadanie polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu Państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Obszary działania: Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub ,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub ",
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. ",

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Bielawski Klub Seniora – „Spotkanie Opłatkowe”

 

Bielawski Klub Seniora” działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej

w Bielawie, prowadzony przez pracownika socjalnego Małgorzatę Jędrasik, dnia 18.12.2018 r. przygotował „Spotkanie Oplatkowe”.

W świątecznej atmosferze zastępca burmistrza Pan Aleksander Siódmak, dyrektor OPS Pan Robert Bąk oraz Pani Elżbieta Niemczyk dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 złożyli wszystkim zebranym seniorom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a także pomyślności w Nowym 2019 Roku. 

Czas miło upłynął nad refleksją nad świętami, rozmowach, składaniu życzeń oraz wspólnym posiłku. Świąteczna atmosfera zachęcała do wspomnień oraz podsumowania całego roku.
Seniorzy, dzieląc się opłatkiem, życzyli sobie przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności, a także spełnienia marzeń.

 OPS Bielawa

W dniu 10 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci. Inicjatorem spotkania byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.

Świąteczny czas „Mikołajki” to wspaniała okazją do wspólnej zabawy, podczas której dzieci mogły się oderwać od szarej, szkolnej rzeczywistości i przenieść w świat fantazji. Ideą zabawy było wskazanie właściwych wzorców spędzania czasu wolnego z dziećmi oraz propagowania właściwych wzorców rodzicielskich. W zabawie mikołajkowej wzięło udział około 100 dzieci.

Dzieci i wszystkich gości przybyłych na imprezę przywitali pracownicy socjalny z OPS w Bielawie oraz animatorzy z Klubu Animacji Dziecięcych PESTKA z Dzierżoniowa. Uczestnicy na początku zabawy odtańczyli wspólny taniec, później były przeprowadzone również gry i zabawy przy muzyce. Dodatkową atrakcją dla uczestników spotkania był Święty Mikołaj, który wręczał dzieciom prezenty. W trakcie zabawy mikołajkowej dzieci miały zapewniony słodki poczęstunek – i napoje.

Zabawę mikołajkową zorganizowaliśmy dzięki dotacji uzyskanej z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie. Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie za udostępnienie sali na przeprowadzenie imprezy oraz właścicielowi Sklepu „Kaprys” w Bielawie za pomoc rzeczową.

Dzisiejsze popołudnie upłynęło nam na wspólnych grach i zabawach, co sprawiło dzieciom wiele radości i z pewnością pozostanie na długo w ich pamięci. Tegoroczne Mikołajki możemy uznać za udane, szkoda, że ten czas tak szybko minął… .

 

 

 

OPS Bielawa

 

W dniu 06.12.2018r. od godz. 09.30 do 14.00 w siedzibie Caritas przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie
pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie wraz z księdzem Danielem Marcinkiewicz uczestniczyli w wydawaniu  żywności osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym z terenu Bielawy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Łącznie wydano 78 paczek żywnościowych. Osobom chorym i niepełnosprawnym paczki żywnościowe dostarczono osobiście do ich miejsca zamieszkania.

Kolejne wydawanie żywności przewidziane jest na 24.01.2019r. dla większej liczby mieszkańców miasta.

 

 

OPS Bielawa


Działając na wniosek Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie - Wydział III Rodzinny
i Nieletnich, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji
KURATORA dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz OPIEKUNA dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Kuratorem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a jednocześnie posiadająca pełnię praw publicznych. Kuratorowi za pełnienie tej funkcji przysługuje wynagrodzenie.

Zgłoszenia chętnych można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie lub pisemnie na adres:

OPS Bielawa
ul. 3 Maja 20
58-260 Bielawa
tel. 74 833 47 93

lub pocztą elektroniczną na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                                                                                                        OPS Bielawa