Kontakt

Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej

Informacje:
Bielawa ul. 3 Maja 20, Pokój nr 14 (1 piętro)
Godziny przyjęć:
w poniedziałki, środy, czwartki
w godzinach 07:30 - 10:30 i 14:00-15:30
we wtorki w godzinach 07:30 - 10:30 i 14:00-16:30
oraz w piątek w godzinach 07:30 - 10:30 i 14:00-14:30
Telefon:
748 333 335 wew 115

Od marca 2013 roku, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. istnieje Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej mieszczący się w budynku OPS przy ul. 3 Maja 20 - Ip. pok. nr 14. 


Do zadań Zespołu ds. Asysty Rodzinnej należy:


  • kompleksowa praca z rodzinami ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb opiekuńczo – wychowawczych dzieci,
  • wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
  • prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin,
  • współpraca z instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodzin,
  • świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz pomocy mediatora w zakresie rozwiązywania konfliktów rodzinnych

W ramach działań Zespołu ds. Asysty Rodzinnej prowadzone są:


  • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, w każdy piątek godzina 10
  • Arteterapia – w każdy czwartek godz. 16
  • Poradnictwo psychologiczne – po wcześniejszym umówieniu się


Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania

Więcej >>