Kontakt

Dział Organizacyjny

Informacje: Pokój nr 2 (parter).
Bliższych informacji udziela się w Ośrodku Pomocy Społecznej - Dziale Organizacyjnym ul. 3 Maja 20 w pok. nr 2 w godz.:
Poniedziałek, Środa, Czwartek - 07.30 do 11:00 i od 13:00 do 15.30
Wtorek - 07.30 do 11.00 i od 13:00 do 16.30
Piątek - 07.30 do 11:00 i od 13:00 do 14.30.
Bliższych informacji można uzyskać telefonicznie - 74 833 47 93 (wewn. 103).

Informacje ogólne :

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy, mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.


Aby otrzymać dodatek energetyczny należy :

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

Niezbędne informacje oraz pliki do pobrania

Więcej >>