W dniu 28.03.2017 r. pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie, psycholog Pani Olga Szewrańska i asystent rodziny Pani Monika Szulc – Bernacik już po raz czwarty przeprowadzili warsztaty pn. „Stop Cyberprzemocy” w ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przemocy z użyciem mediów elektronicznych. Uczestnikami zajęć byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie.

Media społecznościowe i sieć stanowią dziś nieodłączną część życia młodych ludzi. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z formami zjawiska cyberprzemocy, skutkami jakie ponoszą jego ofiary oraz konsekwencjami prawnymi dla sprawców. Prowadzący przedstawili sposoby reagowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy. Uczniowie pracując w grupach metodą „burzy mózgów”, wykazali się kreatywnością i twórczym myśleniem.

Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych.

Mamy nadzieję, że cykliczne zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy uwrażliwią naszą młodzież na to zjawisko.

OPS Bielawa