Kontakt



Świadczenia Alimentacyjne:
Informacje: Pokój nr 12 (1 piętro)
Godziny przyjęć:

Od 01 sierpnia 2019 r obsługa Interesantów Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej odbywa się w godzinach:

  • 08.00 – 11.00 i 11.30 - 15.00 w poniedziałek, środę i czwartek,
  • 08.00 – 11.00 i 11.30 – 16.00 we wtorek
  • 08.00 – 11.00 i 11.30 – 14.00 w piątek.
Telefon: 748 333 335 wew 104

Kto może otrzymać świadczenia alimentacyjne?

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

Niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń rodzinnych

Dokumenty >>