Kontakt

Zespół d/s Usług Opiekuńczych

Informacje:
Bielawa ul. 3 Maja 20, Pokój nr 16
Godziny przyjęć:
w poniedziałki, środy, czwartki
w godzinach 07:30 - 10:30 i 14:00-15:30
we wtorki w godzinach 07:30 - 10:30 i 14:00-16:30
oraz w piątek w godzinach 07:30 - 10:30 i 14:00-14:30

Telefon:
748 333 335 wew 120

Informacje ogólne

Do podstawowych zadań zespołu należy:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wydawanie decyzji i przyznawanie świadczeń w formie:
  • usług opiekuńczych,
  • specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • kierowania do domów pomocy społecznej,
  • kierowania do dziennego domu pomocy społecznej,
  • kierowania do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,
 2. Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych usług na rzecz świadczeniobiorców pod względem ich jakości i zgodności z wydanymi decyzjami oraz zawartymi umowami między Ośrodkiem a wykonawcą usługi,
 3. Sporządzanie bilansu potrzeb, analiz, sprawozdań, rozliczeń oraz nadzór nad prawidłową realizacją budżetu w zakresie wykonywanych zadań.

 

Niezbędne informacje oraz pliki do pobrania

 Więcej >>